Frifot "Flyt" Amigo, 2007 (AMCD 762)
 Spår:
1. Kappa Grå
2. Gummistöveln
3. Vildfågel/Härjedarlingarna
4. Min sol
5. Polska efter Ollas Per
6. Gammelspaken
7. Höst eller vår
8. Hobergsgubben
9. Tyskan
10. Svedins polska
11. Jag lyfter mina händer
12. Gånglåt efter Ewert Åhs
13. Sommarvalsen
14. Polska på kohorn
15. Aftonkoral
16. Enhörningen
17. Stenbocken
18. Regnets tid/Täpp Jons polska
19. Stäv/Slit- och slängpolska
20. Skomakarens vals


MÖLLER, WILLEMARK & GUDMUNDSON "Frifot" Caprice, 1991 (CAP 21383)
 Spår:
1. a. Frifot b. Sven Marit polskan
c. I buder
2. Sjöns Hans polska
3. Snettelin
4. Friarvisa
5. Dåndimpen
6. a. Sommarvisa efter Dansar Edvard b. Polska efter Snygg Olle
7. Pris vare du
8. a. Kulning från Prästbodarna b. Nattleken
9. a. Fuöstad b. Det hände sig
c. Polska efter Jones Olle
10. Vi sålde våra hemman
11. Grymtaren
12. Marschlek från Malung
13. Vaggvisa från Älvdalen
14. Polska efter Karls Anders
15. Januses månad
16. Sälgflöjtshalling
17. Polska efter Tång Gudmund
18. a. Mett laiv b. Valshumla


FRIFOT "Järven" Caprice, 1996 (CAP 21462)
 Spår:
1. Oxen och Mågen
2. Gyrissviten
3. Klosterpolskan
4. Stiennur
5. Järven
6. O, Fader Wise
7. Ack Makten Stor/Köpmanpolskan
8. Dar
9. Bingsjösvit
10. Vismelodi på sälgpipa
11. Vispolska efter Anders Lust
12. I denna ljuva sommartid
13. Kannor och krus
14. Sommarvals
15. Gammal och Unghalling
16. Mikealidagen
17. Andras-låten
18. Blank Anders-polska
19. Svarteborgaren
20. Bjursvisan
21. Lyckans ballad
22. Femton finnar


FRIFOT, Möller, Willemark & Gudmundson "Frifot" ECM, 1999 (ECM 557653-2)
 Spår:
1. Abba Fader
2. Stjärnan
3. Tjugmyren
4. Kolarpolskan
5. I hela naturen/Mjukfoten
6. Förgäves
7. Käre Sol/Sjungar Lars-polska
8. Hemvändaren
9. Fåfänglighet
10. Silder/Bingsjö stora långdans
11. Drömsken
12. Skur Leja
13. Metaren
14. Roligs Per-låtar
15. Om stenen/Snygg Olle
16. Morgonlåt


FRIFOT "Sluring" Amigo, 2003 (AMCD 751)
 Spår:
1. Mikkel Per/Kus Erik
2. Werlden är underlig
3. Bohushallingar
4. Balladen om den förtrollade
5. Den Signade Dag
6. Dubbelpipan
7. Baxaramsor från Stockholm
8. Flickan och pastorn
9. Sluring
10. Om jag än fore
11. Blomstertid
12. Simlångsvalsen
13. Höga berg
14. So ir ed
15. Vallåtspolska
16. Vallpolska
17. Aftonkoral