Att blanka aktier

Att blanka aktier

Att blanka värdepapper är en av flera metoder som handlare begagnar sig av för att kunna tjäna pengar även på fallande priser. Blankning går kortfattat ut på att man lånar värdepapper och säljer den för aktuell kurs. När kursen har fallit köper man tillbaka värdepappren billigare, och lämnar tillbaka dem till långivaren. Mellanskillnaden är ens vinst, minus kringkostnaderna.

Blankningen är riskfyllt, eftersom det aldrig finns någon garanti för att kursen faktiskt kommer att falla. Tvärt om kan den gå upp, och när lånetiden närmar sig sitt slut blir du tvungen att köpa värdepappren oavsett hur hög kursen är eftersom du måste kunna lämna tillbaka dem till långivaren.

Mäklare som erbjuder blankning

Mäklare som erbjuder aktieblankning

Numera är aktieblankning en strategi som är enkelt åtkomlig även för vanliga hobbyhandlare eftersom det finns gott om nätmäklare som erbjuder blankning på handelsplattformar på internet. Du lånar alltså aktier från din mäklare. Eftersom alla transaktioner sker inom en och samma handelsplattform är det mycket smidigt.

Exempel på hur man kan tjäna pengar på aktieblankning

  1. Du har anledning att misstänka att aktiekursen för Aktiebolaget Grus & Sten kommer att gå ned under handelsdagen.
  2. På morgonen när handeln sätter igång lånar du 100 aktier i Aktiebolaget Grus & Sten från din mäklare. Aktierna erbjuds omedelbart ut för försäljning, och säljs till aktiekursen 180.00 kronor. Du får alltså in 18 000 kronor.
  3. Det visar sig att din förutsägelse var korrekt, och framåt eftermiddagen ligger kursen på 170.00 kronor. Du bestämmer dig för att nöja dig och hämta hem din vinst. Du köper 100 aktier för 170 kronor styck, det vill säga 17 000 kronor. Du återlämnar aktierna till mäklaren.
  4. Din teoretiska vinst är skillnaden mellan 18 000 kronor och 17 000 kronor, det vill säga 1 000 kronor. I verkligheten tillkommer dock kostnader, såsom säljcourtage, köpcourtage och blankningsavgifter till mäklaren. När man utarbetar en strategi för blankning av aktier är det mycket viktigt att ta hänsyn till dessa kringkostnader.

Begränsad vinst, obegränsad förlust

Blankning är en lockande teknik för att försöka tjäna pengar på fallande aktiekurser, men man bör tänka på att blankning innebär att potentiell vinst är begränsad samtidigt som den potentiella förlusten är obegränsad.

I exemplet ovan lånade du 100 aktier och sålde dem för 18 000 kronor. Även om aktierna blir helt värdelösa innan dagen är över kan du inte tjänar mer än 18 000 kronor på affären, och vinsten blir ännu lägre om vi räknar in omkostnaderna.

Om aktiekursen hade gått upp hade du däremot kunna gå mer hur stor förlust som helst. Det finns ju inte något tak för hur mycket aktiekursen kan stiga. Låt oss till exempel ponera att oväntade rykten om ett uppköpserbjudande får aktiekursen att åka upp som en raket. När du inte längre kan dra ut på situationen ligger aktiekursen på 420 kronor, och det kostar dig 42 000 kronor att köpa 100 aktier. 42 000 kronor minus 18 000 kronor är 24 000 kronor. Du har gått 24 000 kronor i förlust, och till detta tillkommer också omkostnaderna för affären.