Fjällvandra i Sonfjällets nationalpark

Fjällvandra i Sonfjällets nationalpark

Sonfjället är en 10 400 hektar stor nationalpark i Härjedalen. Fjällmassivet Sonfjället, vars högsta punkt är belägen 1 278 meter över havet, är en del av den sydligaste fjällstkedjan i Sverige.

Sonfjällets (Sånfjällets) nationalpark var en av de nio nationalparker som instiftades år 1909 – de allra första nationalparkerna i Sverige. Den ursprungliga nationalparken var dock inte lika stor som dagens nationalpark. En av anledningarna till att Sonfjället valdes ut till att bli nationalpark var att man ville skydda den vildren som då fortfarande fanns kvar i Sverige. Sonfjället utmärkte sig också genom att ha ovanligt lavrika fjällhedar som bara i mindre grad var påverkade av renar. Innan nationalparken inrättades var området en del av Hede kronopark.

År 1989 utvidgades nationalparken från 27 kvadratkilometer till 104 kvadratkilometer (10 400 hektar).

Djurliv på Sonfjället

Sonfjället är ett av de björntätaste regionerna i hela landet, men här finns även andra stora däggdjur såsom lodjur och älg. Varg och järv förekommer ibland, men är mycket skygga.

Exempel på fåglar som kan ses här är kungsörn, fiskgjuse, fjällvråk, dalripa, fjällripa och ljungpipare. Tjädern har sina spelplatser i den gamla barrskogen, där tupparna samlas i april, maj och början av juni.

Att vandra i Sonfjällets nationalpark

Sonfjällets nationalpark besöks året om och varje årstid har sin charm. För den ovane är nationalparken som mest tillgänglig sommartid, då vädret är milt och snön har smält. Vägen till Nyvallen brukar vara farbar från juni, och blir då den populäraste vägen in till parken. Vägen är sedan öppen tills snön kommer, vilket innebär att öppettiden varierar från år till år.

I september tas betesdjuren som spenderat sommaren vid Nyvallens fäbod hem till byn igen och i samband med detta stängs informationsstugan.

När det blir höst i parken mognar kråkbären, som under september och oktober är viktig mat för parkens björnar som behöver äta upp sig inför den långa vintervilan i idet.

Exempel på djur i parken som inte går i ide under vintern är järv, räv, lodjur, mård och lämmel. Under vintern är det betydligt färre människor som besöker Sonfjället och man kan ofta vandra eller skida långa sträckor utan att vara sig se eller höra andra personer.

När vintern börjar övergå i vårvinter, och dagarna blir längre, lockas skidåkare till parken och det blir lite mer liv och rörelse. Sedan kommer den verkliga våren, då snön smälter och björnarna vaknar. Allt smältvatten gör det sumpigt och blött, och det kan vara svårt att ta sig fram i vissa delar av parken.

Besöka den högsta toppen

Den högsta punkten i Sonfjällets nationalpark är Högfjällets topp, 1 278 meter över havet. Att vandra till Högfjället lämpar sig som heldagstur och kräver inte någon övernattning. Från Nyvallen, tag stigen som går förbi informationsstugan och följ den upp genom fjällbjörkskogen. Stigen är markerad hela vägen uppför den branta sluttningen tills du når fjällplatån. Därefter är det bara att ta sikte på den högsta toppen. Från toppen har man en fantastisk utsikt över det omgivande fjällandskapet och man kan bland annat se Vemdalsfjällen, Funäsdalsfjällen och Skarsfjället. Om vädret är tillräckligt klart går det till och med att se hela vägen till Helags, Sveriges sydligaste glaciär.

Här är de andra höga topparna i Sonfjällets nationalpark:

  • Gråsidan, 1193 meter över havet
  • Korpflyet, 1175 meter över havet
  • Valmfjället, 1117 meter över havet
  • Medstöten, 1 027 meter över havet

Besöka Styggtjärn

Styggtjärn är en jättegryta som bildades i samband med att inlandsisen smälte. Den ligger i nationalparkens norra del, precis innanför parkgränsen. Detta är ett mycket naturskönt område och från Styggtjärn kan man se Sonfjällets norra rasbrant visa sig bakom Tjärnberget.

Man kan komma ganska nära Styggtjärn med bil, men sista biten behöver man vandra till fots. Ta bilen från Hedeviken mot Nyvallen och Sonfjällets nationalpark. Efter cirka 8 km, tag vänster mot Styggtjärn. Man brukar kunna köra tills man är cirka 1 km från Styggtjärn innan vägen blir så dålig att man bör parkera och vandra sista biten. Din promenad kommer bland annat att ske uppe på en gammal dammvall. Kojan du passerar, som heter Valmkojan, är en rest från den epok då man transporterade timmer genom en flottningsränna ned till Valmen och sedan vidare till Ljusnan.

Exempel på vandringsturer i nationalparken

Heldagstur till Hästtjärn (16 km)

Från Dalsvallen till Hästtjärn och tillbaka är en vandring på cirka 16 km, vilket brukar ta ungefär 7 timmar. Från Dalsvallen, följ leden mot Sododalen. Du kommer först att vandra genom skog, sedan över tallhed och genom ett mycket öppet fjällandskap innan du når Hästtjärn. Längs vägen passerar du bland annat de steniga sluttningarna vid Korpflyet. Framme i Hästtjärn finns ett vindskydd där man kan ta rast innan det är dags att vandra tillbaka igen. Här uppe är utsikten enastående.

Heldagstur runt Sonfjället

Det här är en rejäl dagstur som man kan gå medsols eller motsols. För att gå medsols, starta vid Nyvallen och följ den stig som går nästan rakt söderut, i riktning mot Dalsvallen. Du kommer att vandra genom fjällbjörkskog och fortsätta utmed fjällsidan tills den böjer av uppför. Efter ungefär 6 kilometers vandring är du framme vid Hästtjärnen, där det finns ett vindskydd. Utsikten är enastående och här passar det bra att ta en paus. En annan bra rastplats längs vägen är Sododalens raststuga som du når några kilometer efter Hästtjärnen. Vid Sododalens raststuga finns torrdass.

Efter Sododalens rastplats finns det två rutter att välja mellan:

  • Följ passet mellan Gråsida och Valmfjället, och tag sedan den stig som går till Nyvallen. Att välja den här rutten innebär att du kommer att följa fjällmassivets västra sluttning.
  • Följ vattendraget Sodan uppströms; det finns en rösad led att gå. När leden och Sodan inte längre går parallellt, fortsätt på leden. Då kommer du till slut att hamna strax ovanför Nyvallen.

Heldagstur i Sonodalen (14 km)

Detta är en härlig heldagstur för den som verkligen vill nå nationalparkens hjärta. Den utgår från Nysätern och tar dig hela vägen in i Sododalen längs ån Sodan. Kontrasten mellan de karga fjälltopparna och denna grönskande dalgång är stor – här nere i dalen växer bland annat skogsnäva, rödblära, fjälltimotej och hässlebrodd, och här lever också många olika fåglar.

Vandringen börjar vid parkeringsplatsen nedaför Nysätern och fortsätter upp mot Gråsidan och Sododalen, en sträcka på cirka 7 km enkel väg.

Lillfjället – en liten vandring med stor utsikt (4 km)

Lillfjällets topp befinner sig drygt 1 000 meter över havet och härifrån har man en mycket fin utsikt över både skogslandskap och fjäll. Trots detta tar den här vandringen normalt inte mer än 3 timmar om man utgår från Nyvallen. Vid Nyvallen, tag stigen förbi informationsstugan och fortsätt in i fjällbjörkskogen. När fjällbjörkskogen börjar glesna ut kan du se Lillfjällets topp.

Vandra Familjeslingan (2,5 km)

Den som vill göra en kort och enkel vandring kan med fördel välja Familjeslingan, en vandringsled som utgår ifrån Nyvallen och från vilken man trots den korta sträckningen hinner med att se flera olika naturtyper. Totalt brukar promenade ta mindre än 2 timmar.

Från Nyvallen, följ stigen genom fjällbjörkskogen i ungefär en kilometer, i riktning mot Dalsvallen. På din vänstra sida kommer en vacker öppen plats att dyka upp från vilken du har en fin utsikt över skogslandskapet. Vägen tillbaka till Nyvallen går genom granskog.

Sonfjället eller Sånfjället?

På härjedalska heter fjället Sôna och namnet stavas med ô. De nationella myndigheterna ville dock länge att namnet skulle stavas Sånfjället istället för Sonfjället eftersom det är mer likt hur namnet uttalas och det blev därför Sånfjället som användes i officiella dokument.

I mars 2009 avslog Lantmäteriet en begäran från Härjedalens kommun om att ändra den officiella stavningen från Sånfjället till Sonfjället. Kommunen överklagade beslutet och vann, vilket innebar att namnet i juni 2010 ändrades från Sånfjället till Sonfjället.

Vad betyder då Sôna? Detta är oklart. Vissa ortnamnforskare har föreslagit att det kan komma från det fornvästnordiska sunna vilket betyder sol. (Samma ord har gett upphov till ordet söndag.) Detta skulle då innebära att Sôna är Solfjället eller Solens fjäll. Ett problem med denna teori är att man lokalt uttalar Sôna med å-ljud (såna). Det är alltså bara i skrift som det ser ut att vara närbesläktat med sunna.