Fjällvandra i Sareks nationalpark

Fjällvandra i Sareks nationalpark

Sarek är en stor högalpin nationalpark i i Lappland som gränsar till Padjelanta nationalpark i väster och Stora Sjöfallets nationalpark i nordost. Sareks nationalpark, som ligger i Jokkmokks kommun, inkluderar sex av Sveriges tretton högsta fjäll och har fått sitt namn efter det 2 089 meter höga fjället Sarektjåhkkå som är Sveriges näst högsta berg. Totalt omfattar Sareks nationalpark 1970 kvadratkilometer.

Sareks nationalpark var en av de nio nationalparker som instiftades år 1909 – de allra första nationalparkerna i Sverige. Sarek är Sveriges största högfjällsområde och inkluderar nästa hundra stycken glaciärer. Sarekregionen har sedan urminnes tider varit ett viktigt område för renskötseln.

Fjällvandra i Sareks nationalpark

Sarek är en av få nationalparker i Sverige där det inte finns några övernattningsstugor för vandrare (med undantag för de i Aktse precis vid nationalparksgränsen) och här finns inte heller några markerade leder. Det går inte ens någon väg fram till nationalparkens gräns.

Det är alltid viktigt att vara väl förberedd, kunnig och utrustad när man ger sig ut på fjällvandring, men i Sareks nationalpark är kraven ännu högre än normalt eftersom det inte finns några stugor att söka skydd i eller markerade vandringsleder att följa. Vädret kan vara oberäkneligt och växla snabbt, och överensstämmer inte alltid med prognoserna.

Exempel på vanliga utgångspunkter för vandring till Sareks nationalpark är Kvikkjokk, Ritsem, Saltoloukta, Suorvadammen och Seitevare.

Den berömda vandringsleden Kungsleden går genom Sareks nationalpark, vilket innebär att du kan vandra till Sarek via Kungsleden norr ifrån eller söder ifrån. Via Kungsleden kan man nå Aktse, ett gammalt fjällhemman som brukar räknas som ”Sareks port”. I Aktse finns två fjällstugor som tillhör Svenska Turistföreningens.

Flygförbindelse

Under sommarsäsongen brukar det finnas en flygförbindelse till Staloluokta, ett sameviste i Padjelanta nationalpark. Därifrån kan man vandra till Sareks nationalpark, det är en lagom dagsetapp för de flesta.

Värt att veta är också att Padjelantaleden passerar genom Staloluokta och i byn finns en övernattningsstuga och en liten kiosk där man kan köpa samisk mat inför vandringen, till exempel torkat renkött och rökt fisk.

Naturupplevelser

Höga berg och djupa dalar – en miljö av kontraster

Sareks landskap består omväxlande av bergsmassiv och dalgångar. Här finns bergsmassiven Sarketjåkko, Tjäkkok, Piellorieppe, Pårte, Routes, Skårki, Ålkatj aoch Ähpar, liksom dalgångarna Sarvesvagge, Kuopervagge, Njåtjosvagge, Ruotesvagge, Alkavagge, Pastavagge, Kukkesvagge Rahpavuobme.

Många av dalgångarna har samiska namn som anknyter till renskötseln – en sarv är till exempel en rentjur vilket innebär att Sarvesvagge kan översättas till Rentjursdalen.

Exempel på högslätter man kan vandra över i nationalparken är Ivarlako, Luohttolahko och Pielavalta, och för den som vill besöka en vacker fjällsjö kan vi tipsa om Laitaure, Pielajauratjah och Pierikjaure.

Älven och dess deltan

Som nämnts ovan finns det nästan hundra olika glaciärer i nationalparken, och deras smältvatten – liksom annat smältvatten och nederbörd – hjälper till att bilda älven Ráhpaädno. Denna älv, som rinner genom Rapadalen (Rahpavuobme), ingår i Luleälvens vattensystem och avvattnar den stor del av Sarekfjällen. Vattnet från dalgångarna Sarvesvagge och Ruotesvagge är två exempel på viktiga tillflöden.

Efter ungefär 45 kilometer når älven fram till sjön Laitaure. Två viktiga deltan har bildats av Ráhpaädno: Laitauredeltat och Rapaselet. Laitauredeltat ligger innan älvens tömning i Laitaure, medan Rapaselet befinner sig cirka 18 km uppströms från utloppet i Laitaure.

Växtlivet

De djupare dalgångarna i Sareks nationalpark karaktäriseras av fjällbjörkskog och ängar, med örter som nordisk stormhatt, rödblära, ängsyra, kvanne, båskkå, smörboll och midsommarblomster. I södra delen av nationalparken finns ett område som är skyddat nog för att en liten tallskog ska kunna överleva.

Längs delar av fjällsidorna i Sareks nationalpark trivs blåbär och kråkbärsris. Uppe på kalfjället, där miljön är för tuff för att ett skogslandskap ska kunna uppstå, växer en del dvärgvide liksom vissa tåliga örter, och förstås en hel del lavar och mossor.

Djurlivet

Exempel på rovdjur som lever i Sareks nationalpark är björn, järv och lodjur, plus rovfåglar som kungsörn, stenfalk och fjällvråk.

Under den varma årstiden finns det älg i nationalparken, men de brukar vandra ut ur området under senhösten. Både rovdjur och bytesdjur brukar föredra dalgångarna framför de kargare områdena.

Under en vandring i Sareks nationalpark kan man träffa på småfåglar som bergfink och gulärla i fjällbjörkskogen, och i sjöarna lever bland annat vigg och kricka. Fjällhedarna är omtyckta lokaler för ripa, fjällpipare, ljungpipare och lappsparv.

Renskötseln

Området har använts för renskötsel sedan urminnes tider och inom nationalparken finns spår efter gamla boplatser, eldhärdar och renflyttningsleder. Området är fortfarande sommarbetesland för renar tillhörande renskötare från tre olika samebyar, så det kan hända att du träffar på renar under ditt besök i nationalparken. Under sommaren samlas renarna in för kalvmärkning här. Det är viktigt att inte skrämma renarna. Håll avstånd eller sätt dig ned och låt dem passera innan du går vidare.

När Sareks nationalpark inrättades förlorade samerna sin rätt att jaga björn där, men medlemmarna av samebyarna har fortfarande vissa rättigheter vad gäller annan jakt, liksom fiske och rätt att uppföra stugor och anläggningar för rennäringen.

I Boarek har samebyn Jåhkågaska tjiellde ett vår- och höstviste.