Fjällvandra i Pieljekaise nationalpark

Fjällvandra i Pieljekaise nationalpark

Pieljekaise är en nationalpark i Arjeplogsfjällen i Norrbottens län. Parken är ett lågfjällsområde som huvudsakligen är bevuxet med fjällbjörkskog, men här finns även hedar, ängar och flera småsjöar. Parken lämpar sig för både vandringar och skidåkning, däremot är snöskotrar förbjudna.

Nationalparken har fått sitt namn efter fjället Pieljekaise, som på samiska heter Beljijgájse. Namnet betyder örontopparna, eftersom fjällets två toppar påminner om ett öra sett från sidan.

När de nio första nationalparkerna inrättades i Sverige år 1909 var Pieljekaise en av dem. Detta är alltså en av våra allra äldsta nationalparker.

Vandra i Pieljekaise nationalpark

Kungsleden

Den berömda vandringsleden Kungsleden går genom parken i 27 km, mellan Jäckvik och Adolfström, och det finns en raststuga tillgänglig för vandrare. Vandringsstugan heter Pieljekaisestugan och är alltid öppen för den som behöver rasta. Vill man sova över i något av sovrummen behöver man hämta nyckel till från butikerna i Jäckvik eller Adolfström.

Jäckvik

Den 22 km långa vandringsleden Jäckvik går också genom parken, sydöst om Kungsleden.

Ungefär 3 km från Jäckvik, nära nationalparkens gräns, ligger en öppen raststuga med kamin.

Toppturer

Fjället Beljijgájse (Pieljekaise) har sin högsta punkt 1 137 meter över havet. När vädret är klart kan man se ända bort till de norska fjälltopparna i väster.

Två andra toppar i nationalparken som är väl värda ett besök är Vuomavarre (874 meter över havet) och Bátek (788 meter höver havet).

Skidåkning i nationalparken

Under den snöiga delen av året finns en skidled tillgänglig i nationalparken. Den är markerad med röda kryss och följer till stora delar Kungsleden.

De ovan nämnda vandringsstugorna är tillgängliga även vintertid.

Snöskoter i nationalparken

Snöskotrar är förbjudna i hela nationalparken.

Djurliv

Exempel på stora rovdjur som lever i Pieljekaise nationalpark är björn, järv och lodjur. De är dock mycket skygga och brukar hålla sig långt ifrån vandrarna. Rovfåglar som havsörn, kungsörn och jaktfalk kan man ha turen att få syn på högt upp i det blå.

Andra exempel djur som också lever i parken är älgar, fjällämlar, dalripa, fjällripa, lappsparv och ljungpipare. På våren utgör myrmarkerna viktiga häckningsplatser för bland annat grönbenan, rödbenan, gluttsnäppan och enkelbeckasinen.

Renskötseln

På våren och hösten finns det gott om renar här och eftersom de är halvtama kan det hända att de kommer ganska nära människor. Det är viktigt att man inte skrämmer renarna eller stör samernas arbete med dem.

Pieljekaise ingår i sembyn Semisjaur-Njargs markområde och renskötsel har förekommit här i flera tusen år. I parkens västra del ligger samevistet Tjállas med renhagarna.

Det finns många fornlämningar från renskötande samer i parken, bland annat i form av gamla eldstäder och kåtaplatser. Vildren har fångats in med hjälp av fångstgropar som man fortfarande kan se spåren av i naturen.

Flora

Pieljekaise nationaloark är ett område där fjällbjörkskogen dominerar och täcker ungefär två tredjedelar av marken. Den klarar av att växa förhållandevis långt upp på fjället här, ofta uppemot 800 meter över havet.

En vanlig ört i parken är smörbollen, som både växer i fjällbjörkskogen och längre upp på fjället där miljön är för hård för att träd ska kunna överleva.

På försommaren blommar stora mängder midsommarblomster på parkens ängar, medan den som vandrar här senare under sommarsäsongen kan räkna med att få se bland annat fjällkvanne, brudborste, hjortronblomma, stormhatt och fjälltorta.