Vandra Nordsjöleden

Vandra Nordsjöleden

Nordsjöleden är ett internationellt nät av långdistansvandringsleder. I skrivande stund ingår 26 olika partnerområden fördelat över sju stycken Nordsjöländer. I Sverige deltar partnerområdena Västra götaland, Halland och södra Skåne, och de svenska vandringslederna Bohusleden, Hallandsleden och Skåneleden ingår alla i nätverket.

Projektet Nordsjöleden startades med finansiering från EU, som en del av Interreg IIIB Nordsjöprogrammet. North Sea Trail Association grundades av partnerområdena år 2008 för att upprätthålla leden på lång sikt.

Det finns också en nästan 6 000 km lång cykelled som är integrerad med Nordsjöleden.

Medlemsländer

Medlemsland Partnerområden
Norge Sogn og Fjordane
Hordaland
Rogaland
Vest-Agder
Vestfold
Møre og Romsdal
Østfold
Sverige Västra Götaland

Halland

Södra Skåne

Danmark Jylland

Nordjylland

Själland

Thy

Tyskland Karrharde
Nederländerna Friesland

Zeeland

Zuid-Holland

Noord-Holland

Groningen

Skottland Aberdeen
Aberdeenshire
East Lothian (John Muir Way)
Fife
Moray Firth
England Northumberland

North York Moors

Skåneleden

Skåneleden är en vandringsled genom Skåne som är uppdelad i fem delleder + Ven. Totalt omfattar Skåneleden drygt 100 mil och går genom 29 kommuner, och i anslutning till leden finns ett åttiotal vindskydd för rast och övernattning. För den som vill bo bekvämare än så finns det också gott om hotell och vandrarhem längs Skåneledens sträckning.

Skåneleden är markerad med orangea markeringar.

Huvudman för Skåneleden är Region Skåne, men det praktiska arbetet sköts huvudsakligen av kommunerna och av Stiftelsen Skånska Landskap.

De fem dellederna + Ven

Vandringsleden Kust till Kust

Denna vandringsled går mellan Ängelholm i väst och Sölvesborg i öst, en sträcka på 367 km.

Vandringsleden Nord till Syd

Denna vandringsled går från Hårsjö i norr till Trelleborg i söder, en sträcka på 328 km.

Hårsjö ligger strax väster om Vittsjö, en tätort i Hässleholms kommun dit man kan ta sig med Pågatåget.

En del av vandringsleden går genom nationalparken Dalby Söderskog, som är Skånes äldsta och minsta nationalpark.

Vandringsleden Ås till Ås

Detta är en 162 km lång vandringsled mellan Åstorp och Brösarp.

Åstorp är en järnvägsknut vid Söderåsens nordvästra sluttning i nordvästra Skåne, så det är enkelt att ta sig hit med tåget.

Brösarp ligger i Tomelilla kommun nära Skånes ostkust, i ett för Skåne mycket kuperat landskap som kallas Brösarps backar. Backarna, som är belägna i utkanten av Linderödsåsens högplatå, är avlagringar som skapades när den senaste inlandsisen smälte.

Österlenleden

Österlenleden är en 188 km lång ringled med Ystad som start och slut. Under vandringen passerar man bland annat genom Stenshuvuds nationalpark och Brösarps Backar.

Öresundsleden

Öresundsleden är en 172 km lång vandringsled mellan Utvälinge i norr och Löddeköpinge i söder. Det finns också en anslutande vandringsled mellan Foteviken och Falsterbokanalen.

Utvälinge ligger vid Vegeåns utlopp i Skälderviken i Helsingborgs kommun. Löddeköpinge ligger strax norr om Lödde å (Kävlingeån) i Kävlinge kommun.

Ven

År 2017 invigdes en vandringsled på ön Ven i Öresund. Leden, som formellt har namnet SL5-9A, räknas som en del av Öresundsleden, men broförbindelse med fastlandet saknas så man kan inte vandra över till Ven utan får ta färjan.

Vandringsleden på Ven är 12 km lång och utgörs huvudsakligen av grusstigar som löper runt ön. Längs leden finns toaletter och dricksvatten. Större delen av Ven är naturreservat.

Bohusleden

Bohusleden är en vandringsled mellan Lindome och Strömstad, en sträcka på 37 mil. Leden går inte bara genom landskapet Bohuslän utan passerar även områden som hör till Västergötland och Halland.

 • Bohusleden är markerad med orangea markeringar på stolpar och träd.
 • Längs Bohusleden finns flera vindskydd och stugor tillgängliga för vandrare. Stugorna är bara öppna under delar av året, så införskaffa alltid aktuell information om öppettiderna innan du planerar din vandring.

Exempel på sevärdheter längs Bohusleden är Gunnebo slott, Stora Delsjön, natursköna Vättlefjäll, naturreservaten Svartedalen, Bredfjället och Herrestadsfjället, de pitoreska Bullaresjöarna och den vilda högplatån Kynnefjäll. Den som vandrar hela leden får uppleva många olika naturtyper, inklusive hällmarker, myrmarker och djupa skogar.

Bohusleden är ett samarbete mellan flera olika organisationer och myndigheter, inklusive Friluftsfrämjandet, Länsstyrelsen, Skogsvårdsstyrelsen, Landstinget (regionen) och de berörda kommunerna. För samordningen står Västkuststiftelsen, som rent praktiskt ordnar med underhållet av leden.

Hallandsleden

Hallandsleden är en 360 km lång vandringsled uppdelad i 25 etapper. Hallandsleden ansluter till Skåneleden i söder och Bohusleden i norr.

Vid Simlångsgården delar Hallandsleden upp sig i en västlig och en östlig sträckning. Dessa båda sträckningar återförenas sedan till en gemensam led igen när man når Åkullaområdet.

Den som vandrar hela Hallandsleden får uppleva allt från odlingslandskap till djupa skogar, och denna gamla kulturbyggd har gott om fornminnen från de många tidigare generationer människor som levt och verkat i Halland.

Vindskydd

Norra delen av Hallandsleden:

 • Ästad
 • Dranstugan
 • Gällarpesjön
 • Stättared
 • Äskhult
 • Stensjön
 • Blåvättnerna

Mellersta delen av Hallandsleden:

 • Eseredssjön
 • Kogstorp
 • Skattagård
 • Frodeparken

Södra delen av Hallandsleden:

 • Gyltige
 • Ryet
 • Döbla
 • Mästocka
 • Västralt
 • Ekegården
 • Koarp