Fjällvandra i Fulufjällets nationalpark

Fjällvandra i Fulufjällets nationalpark

Fulufjällets nationalpark ligger i Älvdalens kommun i nordvästra Dalarna, vid gränsen mot Norge. På andra sidan norska gränsen tar den norska nationalparken Fulufjellet nasjonalpark vid.

Fulufjällets nationalpark är bland annat berömd för vattenfallet Njupeskär, som med sin höjd på 93 meter är Sveriges högsta vattenfall. Den fria fallhöjden är cirka 70 meter.

Fulufjällets nationalpark är också hem åt granen ”Gamle Tjikko” vars rotsystem har visat sig vara cirka 9 500 år gammalt. Tjikko är därmed ett av världens äldsta fortfarande levande träd.

Nationalparken, som inrättades år 2002, omfattar 38 500 hektar. De högsta punkterna är Storhön (1 039 meter över havet) och Brattfjället (1 042 m ö h).

Att vandra i Fulufjällets nationalpark

Det finns totalt 140 km av markerade leder som går genom Fulufjällets nationalpark och vandrare har också tillgång till 15 stycken vandringsstugor som man kan rasta eller övernatta i.

Södra Kungsleden

Södra Kungsleden är en vandringsled genom Sveriges södra fjällregion. Den löper från Storlien i norr till Sälen i söder och går därmed genom tre olika landskap: Jämtland, Härjedalen och Dalarna.

En del av denna totalt 34 mil långa vandringsled går genom Fulufjällets nationalpark. Starta vid högfjällshotellet i Sälen så kan du vandra genom hela nationalparken, ända fram till gränsen mot Jämtland i norr.

Göljåleden

Göljåleden är en 17 km lång vandringsled som går genom Göljåns dalgång och upp på kalfjället. Det finns två raststugor längs vägen.

Den som vandrar Göljåleden kan besöka det område längs Göljån som fortfarande bär tydliga spår av det stora åskoväder som drog in över Fulufjällets nationalpark år 1997. Under ovädret slog över 700 blixtar ned på Fulufjället och regnet var enormt kraftigt.

Den plötsliga nederbördsmängden var så stor att Göljån – som innan ovädret bara var några meter bred – svämmade över, dammen sprängdes och en stor flodvåg svepte fram genom landskapet. Flodvågen drog med sig sten, sand och grus och fällde också träd längs sin väg.

Eftersom detta är en nationalpark (sedan 2002) har inget gjorts åt de sten-, sand- och grushögar som kastades upp av flodvågen, och de är numera bevuxna med lavar, mossor och örter. Det går också att se stora nedrasade stenblock i området som lossnade från fjället under ovädret.

Njupeskärsslingan

Detta är en kort (4 km) vandringsled som är lättvandrad och tar dig fram till vattenfallet Njupeskär. Hela leden är grusad och det finns spänger på plats för att man utan problem ska kunna vandra genom de delar av stigen som tidigare var lite mer komplicerade. Det ingår dock en del trappor så slingan lämpar sig inte för rullstol eller barnvagn.

Under din vandring kan du njuta av den vackra skogen i Njupåns dalgång; här växer granar som är många hundra år gamla. Längs slingen finns informationstavlor som berättar mer.

Vid huvudentrén ligger Njupeskärsserveringen där man sommartid kan köpa fika eller lunch. För att kontrollera öppettiderna inför ditt besök, ring 0730-41 86 43.

Fallet runt

Fallet runt är en längre version av Njupeskärsslingan. Istället för att gå den vanliga Njupeskärsslingan passerar du ovanför vattenfallet innan du går tillbaka mot huvudentrén. Den totala sträckan blir cirka 5.5 km istället för Njupeskärsslingans 4 km.

Fallet runt är inte alls lika lättvandrad som Njupeskärsslingan eftersom den här turen inkluderar ett mycket brant parti, och ovanför fallet är terrängen fylld av block.

Njupeskär är med sina 93 meter (varav 70 meter är fri fallhöjd) Sveriges högsta vattenfall. Att stå nära vattenfallet är en öronbedövande upplevelse som inte lämnar någon oberörd. All den tunga dimma som bildas skapar en miljö som älskas av många lavar och mossor, varav vissa är mycket ovanliga.

Vintertid händer det att gnistrande ispansar bildas kring vattenfallet. Under perioden december – mars är det tillåtet att klättra på det frusna vattenfallet.

Tangsjöleden

Tangsjöleden är en drygt 22 km lång vandringsled som startar vid Brottbäcksstugans parkering. Passar den som inte har något emot en lätt stigning upp mot kalfjället och som gärna vill se Tangjöarna och Särnsjöarna. Längst Tangsjöleden finns övernattningsstuga och raststuga.

Om man vill kan man göra en avstickare mot Altarringen (4 km). Om det är snöigt, räkna med att behöva turskidor eller snöskor för att nå hela vägen fram till Altarringen, samt att själva Altarringen kommer att vara helt eller delvis dold av snön.

Altarringen är en ring av stenar med oklart ursprung. Det finns flera olika teorier om varför altarringen skapades, det skulle till exempel ha kunnat röra sig om ett hjälpmedel för att fånga in falkar. Utformningen har också gjort att nutida besökare har kopplat ihop stenringen med religiösa föreställningar – har den kanske varit en gammal samisk kultplats? Nu för tiden hålls en kristen gudstjänst här i juli varje år.

Rösjöleden

Detta är en 15 km lång vandringsled som utgår från huvudentrén. Man vandrar förbi Njupeskär och sedan vidare upp mot kalfjället. Under vandringen passeras bland annat Harrsjön och Rösjön där det finns stugor att hyra.

Den som vill kan göra en avstickare mot Lorthån (5 km).

Poststigen

Poststigen är en 12 km lång vandringsled som startar vid Gördalen. Förr i tiden användes stigen för postgången mellan Särna och Gördalen, och ännu tidigare var detta en gammal kultväg som märktes ut med bleckor i trädstammarna.

Skidåkning i Fulufjällets nationalpark

Skidåkning är tillåten i Fulufjällets nationalpark och det går att hyra skidor i Idre för den som inte har med sig sina egna. Lederna är ospårade, så bra turskidor rekommenderas. Det finns också några få leder där skotertrafik är tillåtet och där man kan dra nytta av skotrarnas spårning.

Att fiska i nationalparken

Fiske är under vissa förutsättningar tillåtet inom nationalparken, men det är viktigt att man bekantar sig med regelverket först. Dala Fjällfiskekort krävs, ett fiskekort som bland annat säljs hos Rörsjöstugorna och Naturum.

Rörsjöarna är populära fiskevatten, och där finns båtuthyrning. Man kan också övernatta i Rörsjöstugorna och göra dagsturer ut till sjöar och vattendrag i området.

För mer information, kontakta Länsstyrelsen Dalarna, eftersom det är de som förvaltar fiskerätten i nationalparken.

Viktigt: För den kvoterade sträckan av Storån krävs ett särskilt fiskekort.